10k White Gold Polished Geniune Diamond & Garnet Birthstone Ring