10k White Gold Polished Geniune Diamond & Amethyst Birthstone Ring