10k White Gold Polished Geniune Diamond/Citrine Birthstone Ring